Greenhouse Automation Systems


Read More

Services

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Maximize Profits

Greenhouse monitoring can help you to maximize your yields.

Low Cost And Easy Installation

Unlike other solutions Smart Green is affordable and easy to use.


Save Time And Resources

Smart Green Solutions tracks the condition for you and saves resources.

Monitor Anywhere, Anytime

Monitor your plants anywhere anytime using our web application.

Alarmig System

Receive real-time alerts before small issues turn into big, expensive problems.

About

 • 2018թ.-ի հոկտեմբերի 5-ից 7-ը


  Մասնակցել ենք DigiTecExpo 2018-ին։

 • 2018թ.-ի օգօստօսի 16-ից


  Մասնակցում ենք Climate Chnage TECH Acceleration Programm-ին։

 • 2018թ.-ի Սեպտեմբերի 8-ին


  Աբովյան քաղաքում, մասնակցել ենք Startup Boomerang Expo-ին։

 • 2018թ.-ի հուլիսի 22-ից 29-ը


  Մեր ջերմոցի մակետով մասնակցեցինք Sevan Sturtup Summit-ին։

 • 2018թ.-ի հուլիսի 1


  Climaտե Tech Hakaton-ի հաղթող, գյուղատնտեսության լավագույն լուծում անվանակարգում։

 • Be Part
  Of Our
  Story!

Subscribe

Subscribe for newsContact Us

info@smartgreen.cc

Tsarav Agbyur 55/5